PTT Group Sharings
17 เมษายน 2565

Celeb สายเขียว (คนดังในบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันในวงกว้าง เนื่องจากผลพวงของปัญหาที่เห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นมาก ผลการวิจัยในหลายๆ ด้านเริ่มมีข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรม และกระทบผู้คนในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแต่ก่อนจะมีเพียงองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม หรือนักการเมืองเท่านั้น ที่พยายามจะประชาสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้ออกไป แต่ก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงคนหมู่มาก หรือยังไม่สร้างความตระหนักรู้เท่าที่ควร

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ยังมีคนดังจำนวนหนึ่งที่มองเห็นปัญหาเหล่านี้ และใช้ชื่อเสียงของตนเป็นกระบอกเสียงเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจ และใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งช่วยสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมได้ดีพอสมควร

1. อเล็กซ์ เรนเดลล์ ดารานักแสดงที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC Thailand) องค์กรที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดค่าย เพื่อให้คนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน อเล็กซ์ เรนเดลล์ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น โครงการกอดป่ากอดทะเลที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้เรื่องทรัพยากร ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล และมีกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเขายังเป็นทูตสันถวไมตรีของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) คนแรกของประเทศไทยในปี 2563 อีกด้วย

2. นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงสาวมากความสามารถที่มีแนวคิดในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่คนทั่วไปก็สามารถลงมือทำได้ คือ ลดการใช้พลาสติกเพื่อลดขยะ และเธอยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการสร้างสวนชื่อ สวนSi เป็นสวนที่มีการปลูกผัก และสมุนไพรหลายชนิด อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ และประโยชน์ของผักแต่ละชนิดอีกด้วย

3. ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี นักแสดง และนักอนุรักษ์ธรรมชาติ เดิมทีติ๊ก เจษฎาภรณ์เคยทำรายการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และเยี่ยมชมธรรมชาติในป่า หรือ อุทยานแห่งชาติ ชื่อรายการ เนวิเกเตอร์ ซึ่งมีตัวเขาเองเป็นพิธีกร และเขายังได้ร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ บก.ปทส. ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอข้อคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากประสบการณ์ที่เขาเคยพบเจอ รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน และยังได้รับมอบประกาศเกียรติจากปทส.ในฐานะบุคคลต้นแบบของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

4. รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ดารานักแสดงผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกว่า 10 ปี ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะแต่ละประเภท เพื่อให้เราสามารถกำจัดขยะเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยรัศมี แขได้กล่าวว่าต่างประเทศนั้นเข้มงวดในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเป็นอย่างมาก และนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี ตนจึงยังคงทำการคัดแยกขยะเหล่านั้นเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้เข้าร่วมโครงการ Waste to Energy การเดินทางของขยะ ที่ทุกคนต้องรู้ โดยเป็นโครงการที่ทำให้ผู้คนรู้จักประเภท และวิธีคัดแยกขยะ โดยเริ่มต้นจากที่บ้านของตนเอง เมื่อเราสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมไปถึงขยะบางประเภทนั้นสามารถนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ หรือ เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดเพื่อนำพลังงานกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งนี่คือความสำคัญ และประโยชน์ในการคัดแยก กำจัด และใช้ขยะเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่แค่กำจัดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

5. ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ นักแสดงฮอลลีวูด และผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังคนนี้ก็เป็นนักสิ่งแวดล้อมตัวยง เขาได้จัดตั้งมูลนิธิ The Leonardo DiCaprio Foundation มูลนิธิที่ทำให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และเขายังเป็นคณะกรรมการกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และยังได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า เช่น World Wildlife, Global Green USA และ Save The planet รวมไปถึงบางครั้งเขาก็ได้ร่วมระดมทุนเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจ หรือ โครงการต่างๆ ขององค์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้สำเร็จลุล่วง เช่น ตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ๆ ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าแอมะซอน และบริจาคเงินกว่า 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ Rewild เพื่อสนับสนุนการปกป้อง และฟื้นฟูธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะกาลาปากอส และบรรดาเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบลาตินอเมริกา

6. มาร์ก รัฟฟาโล นักแสดง นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และนักแสดงบรอดเวย์ นอกจากผลงานทางด้านการแสดงแล้ว เขายังเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) อีกด้วย เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวในเมืองเล็กๆ ที่เป็นชุมชนเกษตรกรรม และเขายังได้ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมเพื่อหยุดการขยายการขุดเจาะก๊าซ รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ 100% ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างพลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้, โครงการ Water Defense ที่ได้ก่อตั้งร่วมกับลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ เพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำ และให้ประชาชนทุกคนได้มีน้ำสะอาด มีคุณภาพ และปลอดภัยใช้ และเขายังได้นำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Dark Water เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับบริษัทชั้นนำของโลกได้ทิ้งสารเคมีอันตรายลงสู่ชุมชน ซึ่งนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม และชีวิตของผู้บริสุทธิ์ ซึ่งนี่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเรื่องจริง อีกทั้งตัวของมาร์คเองก็ยังมีความคิดที่อยากจะใช้ชื่อเสียงของเขาในการสื่อสารให้คนในโลกได้เข้าใจถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้คนเห็นความสำคัญที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และไม่ให้โลกมาถึงจุดจบดังเช่นในภาพยนตร์หลายๆ เรื่องที่โลกต้องดำเนินมาถึงจุดจบเพราะมนุษย์เป็นผู้ทำลายโลกใบนี้

7. เจ้าชายวิลเลี่ยมแห่งราชวงศ์อังกฤษ ก็เป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยเจ้าชายวิลเลี่ยมมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกๆ ของเขา เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และเจ้าชายหลุยส์ จะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เมื่อพวกเขาโตขึ้น และตอนนี้เจ้าชายจอร์จเองก็เรียนรู้และรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้บ้างแล้ว เช่น เมื่อเจ้าชายจอร์จเก็บขยะที่โรงเรียนเสร็จ วันต่อมาก็จะมีขยะชิ้นใหม่วางอยู่ที่เดิมเวลาเดิมเสมอ และสิ่งนี้ทำให้เจ้าชายรู้สึกหงุดหงิด ซึ่งเจ้าชายวิลเลี่ยมคาดหวังว่าเขาจะสามารถทำอะไรเพื่อช่วยแก้ไข และเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้บ้าง และเจ้าชายวิลเลี่ยมก็ได้ทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยาและผู้ดำเนินรายการชื่อดังของอังกฤษ เดวิด แอตเทนบะระห์ ในการจัดตั้งรางวัลสิ่งแวดล้อม Earthshot Prize พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยส่งเสริมผู้ที่มีความคิด เทคโนโลยี หรือ สิ่งประดิษฐ์ได้สามารถช่วยเหลือ อนุรักษ์ และปกป้องโลกสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ได้

8. BTS กลุ่มนักร้อง ไอดอลชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ มีความต้องการที่จะอนุรักษ์ และทำให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม พวกเขาได้เข้าร่วมรณรงค์ในการบรรเทาวิกฤติสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เพื่อหวังว่าผู้คนจะมองเห็นปัญหาเหล่านี้ และช่วยทำให้ปัญหาธรรมชาติที่เลวร้ายเหล่านี้ได้ทุเลาลงบ้าง อีกทั้ง Coway บริษัทเครื่องใช้ในบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศเกาหลีก็ได้ดึงตัว BTS มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่าผลิตภัณฑ์ของ Coway เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกลุ่มแฟนคลับของวง BTS ได้ร่วมมือกับองค์กรสิ่งแวดล้อมในการทำโครงการปลูกป่าขนาดย่อมบริเวณริมแม่น้ำฮันในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้เพื่ออุทิศให้ศิลปินที่พวกเขารัก และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อแสดงให้ศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบได้เห็นว่ากลุ่มแฟนคลับเองก็มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

อ้างอิง
https://truststoreonline.com/
https://tonkit360.com/
https://www.siamnews.com/
https://mgronline.com/
https://people.com/
https://mgronline.com/
https://www.sustainablelife.co/
https://greennews.agency/
https://www.sanook.com/
https://siamrath.co.th/
https://www.khaosod.co.th/
https://www.thansettakij.com/
https://www.tnnthailand.com/
https://www.springnews.co.th/
https://www.prachachat.net/
https://www.btblackxswan.com/
https://www.voathai.com/
https://thestandard.co/
https://www.khaosod.co.th/
https://www.comeonstore.com/
https://www.gqthailand.com/
https://th.hellomagazine.com/
https://www.greenery.org/
https://snews.pro/th/
https://movie.kapook.com/
https://www.prachachat.net/
https://th.celeb-true.com/
https://www.komchadluek.net/

หัวข้อที่น่าสนใจ