สังคม เศรษฐกิจ
19 เมษายน 2564

โครงการ LUFFALA

LUFFALA หนึ่งในโครงการสำคัญของ GC ที่ช่วยพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้แก่แม่บ้านในชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง นับเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกทักษะจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นคือสมุนไพรของระยอง มาผสมผสานกับกลีเซอรีนระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด วัตถุดิบคุณภาพสูง จาก GC Group เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ Skincare แบรนด์ LUFFALA และต่อยอดสู่แบรนด์ LUFFALA HYGIENE เพื่อสุขอนามัย

จุดเล็กๆ จากความตั้งใจของ GC และชุมชนหนองแฟบที่จะร่วมพัฒนาและสร้างอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในวันนั้น ได้ก่อกำเนิดผลิตภัณฑ์ที่ทำงานบนมาตรฐานการผลิต ทุกผลิตภัณฑ์...บรรจุด้วยหัวใจ ตลอดระยะเวลา 11 ปี มาจนถึงวันนี้

จังหวัดระยอง ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชพันธุ์สมุนไพรพื้นถิ่นตามธรรมชาติ จากหาดทราย ป่าไม้เขาห้วยมะหาด แหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยอง ถูกนำมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมไปสู่การดูแลบำรุงผิวพรรณภายใต้แบรนด์ LUFFALA (ลุฟฟาลา) ผลิตภัณฑ์ Skincare ที่ใช้กลีเซอรีนระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) จาก GC Group เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผสมผสานกับคุณค่าของสมุนไพรพื้นถิ่นในจังหวัดระยองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

LUFFALA เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาอาชีพและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานของแม่บ้านในชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง นับเป็นชุมชนต้นแบบที่ส่งเสริมทักษะให้ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราเชื่อเสมอว่า การเติบโตไปด้วยกัน การสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นความยั่งยืนที่สามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ก่อกำเนิดชุมชนต้นแบบ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลานั้น ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ด้วยความตั้งใจของ GC ที่มีความตั้งใจสนับสนุนให้ชุมชนระยอง มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างอาชีพ เสริมรายได้ GC จึงให้การสนับสนุนชุมชน ทั้งด้านเงินทุน พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร มาผสานกับองค์ความรู้ของพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลผิวแบรนด์ LUFFALA ที่โดดเด่นด้วย คุณค่าจากสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่น เช่น ผักบุ้งทะเล มะหาด โดยมีส่วนผสมสำคัญเป็นกลีเซอรีน สารให้ความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ GC Group เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ต่อมา จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาในปี 2554 และเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จากนั้น LUFFALA ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี 2560 แบรนด์ LUFFALA ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ให้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ สายการบินไทย (Thai Airways)

นอกจากนี้ LUFFALA ยังให้ความใส่ใจกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยในปี 2562 ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด ‘From Folk Wisdom to International Arena’ และได้รับรางวัล OTOP ระดับ 4 ดาว อันหมายถึง สินค้าที่มีคุณภาพ และศักยภาพพร้อมส่งออกต่างประเทศ เป็นหนึ่งในความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระยอง ที่ GC และพันธมิตร มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสมอมา

ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนภายใต้แบรนด์ LUFFALA ทุกชิ้น ได้รับเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

มาจนถึงปัจจุบัน... จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ส่งผลให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่รูปแบบวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal โดยให้ความใส่ใจกับสุขอนามัยของตนเองมากยิ่งขึ้น (Personal Hygiene) ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ LUFFALA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาด พร้อมดูแลผิวคนไทย ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 GC ในฐานะผู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จึงร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ LUFFALA HYGIENE สบู่เหลวล้างมืออนามัย สูตรลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย มีส่วนผสมของ Benzalkonium Chloride ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 และกลีเซอรีนคุณภาพจาก GC Group ผสมสารสกัดจากผักบุ้งทะเล ช่วยฟื้นบำรุงผิวในนุ่มชุ่มชื่น ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาได้ตอบรับแนวทางการรักษาระยะห่าง (Physical Distancing) โดยเข้ารับการอบรมการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ LUFFALA HYGIENE ผ่านช่องทาง Online โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยจัดจำหน่าย 2 กลิ่น ได้แก่กลิ่น Baby Powder และ Fresh Orange

นอกจากนี้ GC ยังได้นำ LUFFALA HYGIENE สบู่เหลวล้างมืออนามัย สูตรลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ร่วมบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรจุในถุงยังชีพเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง โรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านห้วยโป่ง จังหวัดระยองและสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

หัวข้อที่น่าสนใจ