สิ่งแวดล้อม
15 กรกฎาคม 2564

อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน ทำอย่างไรต้นทุนเท่าไร

โซล่าเซลล์คือหนึ่งในทางเลือกของพลังงานสะอาดหรือที่เราเรียกว่า Green Energy ในปัจจุบันโซล่าเซลล์ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกของพลังงานสะอาดที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างกว้างขวาง เนื่องด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงปรากฎการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้คนมากมายต่างหันมาให้ความสำคัญต่อพลังงานสะอาดที่จะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการก่อมลพิษอีกด้วย

การติดตั้งโซล่าเซลล์ในปัจจุบันไม่ได้แพงและยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด ถ้าเปรียบเทียบกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในอดีตที่มีราคาค่อนข้างสูง การนำไปติดตั้งเพื่อใช้ในครัวเรือนอาจจะดูไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ารวมทั้งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและการตลาดสำหรับพลังงานสะอาดที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้การติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นมีราคาที่ถูกลงและมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์

หากท่านมีความสนใจในการใช้งานโซล่าเซลล์ในครัวเรือนต้องคำนึงถึงชนิดของแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ประสิทธิภาพและกำลังการผลิต ความต้องการในการใช้พลังงานในครัวเรือน พื้นที่และบริเวณในการติดตั้ง ราคา คุณภาพ ความปลอดภัย การดูแลรักษา อายุการใช้งาน การรับประกัน เป็นต้น ในส่วนของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นท่านสามารถสอบถามได้จากวิศวกรหรือผู้ที่มีใบอนุญาติในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีการติดตั้งคือยึดแผงโซล่าเซลล์ไว้ในบริเวณที่เหมาะสมและปลอดภัย และมีการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อทำการจัดเก็บพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ที่ได้ในแต่ละวันเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน และเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อรองรับสภาพอากาศที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นหากลมแรงหรือมีพายุเพื่อให้มั่นใจว่าแผงโซล่าเซลล์ของท่านมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากพอหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในอนาคต รวมถึงการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ได้เชื่อมต่อมาจากแผงโซล่าเซลล์ที่ได้ทำการติดตั้ง ซ่อมแซมรอยเจาะหรือรอยรั่วในบริเวณที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขั้นตอนทั้งหมดนี้ควรให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินงานเท่านั้น เนื่องจากขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง รวมถึงความรู้ด้านการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟและแผงวงจรต่างๆ เพื่อให้การใช้งานพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์นั้นมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

สำหรับต้นทุนสำหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ปกติแล้วจะเป็นการคิดรวมทั้งค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เช่น แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่และอุปกรณ์อื่นๆ โดยจะคำนวนราคาจากจำนวนหรือขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องใช้ ซึ่งจำนวนหรือขนาดของแผงโซล่าเซลล์นั้นต้องคำนวนจากปริมาณกระแสไฟฟ้าและพลังงานที่ท่านต้องการใช้ในครัวเรือนหรือท่านสามารถแจ้งจำนวนและชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่มีในบ้านให้แก่วิศวกรหรือผู้ดำเนินงานเพื่อช่วยคำนวนปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้ จึงจะสามารถทราบได้ว่าครัวเรือนของท่านต้องแผงโซล่าเซลล์เท่าไหร่สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ราคาเริ่มต้นโดยเฉลี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ 130,000 – 190,000 บาทไปจนถึงราคาหลายแสนบาท ขึ้นอยู่กับความต้องการในการผลิตกระแสไฟฟ้าในครัวเรือนของท่าน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักจะใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าปกติในครัวเรือนมากกว่าที่จะเลือกใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์สำหรับบ้านทั้งหลัง

หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการใช้โซล่าเซลล์ของประเทศไทยคือกลุ่มบริษัทปตท. ที่มีทั้งการสนับสนุนในการดำเนินงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้ตามชุมชนและบ้านเรือน รวมถึงอาคารอเนกประสงค์หรือสำนักสงฆ์ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นพลังงานสะอาดที่ได้จากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับพลังงานไฟฟ้าในชุมชนหรือครัวเรือน โครงการนี้ได้ดำเนินงานโดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนของบริษัทปตท. และยังมีโครงการอื่นๆของปตท.อีกหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำพลังงานจากโซล่าเซลล์ไปใช้ เช่น การนำแผงโซล่าเซลล์ไปทำเป็นโซล่ารูฟท็อปในปั๊มน้ำมันปตท. ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง PTTOR หรือปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องสำหรับการพัฒนาการนำพลังงานโซล่าเซลล์ไปใช้ตามน้ำมันต่างๆของปตท. และอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับนวัตกรรมการนำพลังงานโซล่าเซลล์มาใช้ของกลุ่มปตท.คือโครงการนำร่องโซล่าชนิดลอยน้ำทะเล (Floating Solar) ซึ่งบริษัท PTTGC หรือปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษเพื่อนำมาผลิตทุ่นลอยน้ำ เพิ่มสารลดการสะสมของเพรียงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)เป็นแกนนำการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในน้ำทะเล ซึ่งโครงการนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ถึง 100 กิโลวัตต์ ซึ่งนับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยสำหรับการนำพลังงานสะอาดอย่างพลังงานโซล่าเซลล์ไปใช้ โดยที่ทางปตท.เองก็มีความคาดหวังว่าจะนำโครงการเหล่านี้ไปต่อยอดและเพิ่มการใช้พลังงานโซล่าเซลล์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ที่มา: https://www.facebook.com/CareShareAndRespect/posts/3964988383613531

หัวข้อที่น่าสนใจ