PTT Group Sharings
17 กรกฎาคม 2564

Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน)

จากการแถลงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการนำเสนอแนวทางเรื่อง Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน และ Community Isolation หรือการแยกกักตัวในชุมชน เนื่องจากภายในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา อัตราการครองเตียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 19,629 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน) เพิ่มเป็น 30,631 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม) แปลว่า ภายใน 1 เดือน อัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น 10,000 เตียง โดยเฉพาะเตียง ICU ที่เดือนที่แล้วมีอัตราการครองเตียง 714 เตียง มาวันนี้เพิ่มเป็น 1,206 เตียง เพิ่มมาเกือบเท่าตัว ซึ่งเป็นภาระที่บุคลากรสาธารณสุขต้องแบกรับ

ทั้งนี้สถานพยาบาลจะประเมินผู้ติดเชื้อตามดุลยพินิจของแพทย์ ก่อนจะลงทะเบียน ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวกับผู้ติดเชื้อ มีระบบติดตามอาการ และประเมินอาการ โดยแจกปรอทวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ซึ่งสามารถทำเองได้ที่บ้าน และสุดท้ายคือมีระบบรับ-ส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้น

สำหรับแนวทางการกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation ขณะนี้มีการเตรียมสถานที่บางส่วนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหอประชุมของโรงเรียนหรือศาลาในวัด นอกจากนี้ยังสามารถใช้แคมป์คนงานหรือหมู่บ้านเป็นที่แยกกักตัวของชุมชนได้ ซึ่งโดยหลักการไม่ควรจะเกิน 200 คน เพราะไม่เช่นนั้นจะแออัดจนเกินไป และต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ สามารถที่จะแยกน้ำเสียหรือขยะต่างๆ ออกจากชุมชนได้ โดยขณะนี้มีภาคประชาสังคมหลายส่วนเข้ามาร่วมในการทำเรื่องนี้

นอกจากผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้ว แนวทาง Home Isolation และ Community Isolation ยังจะนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อและเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 7-10 วัน และไม่มีอาการน่าเป็นห่วงแล้ว โดยสามารถกลับไปแยกกักตัวที่บ้านหรือชุมชนได้ เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 40-50%

ที่มา: https://www.facebook.com/CareShareAndRespect/posts/3970729159706120

หัวข้อที่น่าสนใจ