PTT Group Sharings
10 มิถุนายน 2564

ข้อปฏิบัติสำหรับคนในชุมชนที่มีผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่เชื้อไวรัสโควิด – 19 ลุกลามเข้าใกล้ตัวเรา ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ที่เราอาศัยอยู่อย่างรวดเร็วจนบางคนแทบตั้งตัวไม่ทัน การสร้างการรับรู้ในข้อมูลและข้อปฏิบัติสำหรับชุมชน เป็นมาตรการสำคัญในการรับมือการแพร่กระจายของโรค เรียกได้ว่าเป็นกำแพงป้องกันด่านแรกก็ว่าได้ เรามาดูข้อปฏิบัติต่างๆสำหรับคนในชุมชนกันว่ามีอะไรบ้าง

จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนเพื่อวางแผนประสานงาน ระหว่างคนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือสมาชิกชุมชน

จัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผ่านสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

ไม่ออกจากที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม หรือ ไปในสถานที่แออัด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกช่วงเวลาที่มีคนน้อย สวมหน้ากากตลอดเวลา งดการสัมผัสหน้ากาก จมูกและดวงตา งดการสัมผัสผู้อื่นหรือจุดสัมผัสร่วมใดๆ โดยไม่จำเป็น

เมื่อกลับถึงบ้าน ควรถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน หรือล้างรองเท้าถ้าทำได้ ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใส่แล้วอย่างถูกต้องโดยพยายามสัมผัสให้น้อยที่สุด รีบล้างมือ ทำความสะอาดร่างกายหรือถ้าเป็นไปได้ควรอาบน้ำเปลี่ยนชุดทันที อีกทั้งควรทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในบ้านบ่อยๆ เช่นลูกบิดประตู ก็อกน้ำ มือจับตู้เย็น รีโมท สวิทช์ไฟ เป็นต้น

หากต้องการแจ้งข้อมูลการระบาดในชุมชน หรือขอความช่วยเหลือ ควรติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกของสมาชิกชุมชน

หัวข้อที่น่าสนใจ