PTT Group Sharings
07 สิงหาคม 2564

Bio - Plastic ใช้ให้เป็น ทิ้งให้ถูก

ในช่วงเวลาที่ความสะอาดเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง ทำให้เราต้องกลับมาพึ่งพาการใช้วัสดุแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ปกป้องตนเองจากเชื้อโรคอย่างหน้ากากอนามัย อุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างกระดาษเปียกหรือกระดาษทิชชู่มากกว่าการใช้ผ้าเช็ด และแน่นอนสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับช่วงเวลาที่การนั่งทานข้าวที่ร้านยังเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนไม่มั่นใจ นั่นคือกล่องอาหารพลาสติกนั่นเอง ซึ่งในช่วงเวลานี้ความต้องการในการใช้กล่องอาหารพลาสติกนั้นพุ่งทะยานไปสู่จุดสูงสุด

เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุเหล่านี้ การเลือกรูปแบบของวัสดุจึงสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ปล่อยสารพิษปนเปื้อน หรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายรอบ เช่น การนำกล่องอาหารกลับมาล้างทำความสะอาดและใช้ซ้ำเองที่บ้านคนเดียว หรือนำมาประยุกต์เป็นกล่องเก็บของเล็กๆ น้อยๆ

นอกจากเรื่องที่กล่าวไปขั้นต้นแล้ว การเลือกใช้ไบโอพลาสติกแทนพลาสติกธรรมดา ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยไบโอพลาสติกนั้น ในปัจจุบันผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายได้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสามารถย่นระยะเวลาในการย่อยสลายได้สั้นลงเป็นหลักสิบปี รวมถึงข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการย่อยสลายที่ลดลงมาด้วย ทำให้ไบโอพลาสติกเหล่านี้มีโอกาสถูกย่อยสลายได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

หากคุณเริ่มมีความตั้งใจที่อยากจะดูแลโลกให้มากขึ้นด้วยการเลือกใช้ไบโอพลาสติกแล้ว ลองก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการพาเหล่าพลาสติกไปสู่ปลายทางที่ถูกต้อง การล้างและแยกขยะพลาสติกก่อนทิ้งในจุดทิ้งขยะที่กำหนดจะช่วยให้เหล่าพลาสติกสามารถเดินทางเข้าสู่กระบวนการกำจัดที่เหมาะสม ซึ่งสำหรับภาคครัวเรือนแล้ว เรามีคำแนะนำให้การแยกทิ้งขยะดังนี้

1. แยกประเภทขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะพลาสติก โดยแยกพลาสติกธรรมดาและพลาสติกไบโอออกจากกันหากทำได้ ซึ่งไบโอพลาสติกนั้นจะมีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 7 อยู่เป็นจุดสังเกต
2.แยกหนังยาง และลวดเย็บกระดาษออกทิ้งต่างหากจากกล่องหรือถุงอาหาร
3.หากพลาสติกดังกล่าวเลอะอาหาร ให้ทำอาการล้างและผึ่งให้แห้ง

หากลดปริมาณการใช้ไม่ได้เนื่องจากความจำเป็นใน การใช้ซ้ำ และการนำพากล่องพลาสติกเหล่านั้นไปสู่ปลายทางการรีไซเคิลได้อย่างรอดปลอดภัย ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ดีที่สุดแล้วในเวลาเช่นนี้

ที่มา: https://www.facebook.com/CareShareAndRespect

หัวข้อที่น่าสนใจ