ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมสืบสาน และ ทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 จำนวน 20 วัด รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 2,050,000 บาท
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ระดมพลจิตอาสาร่วมแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง 200 ถุง และ น้ำดื่ม 100 แพ็ค ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี เพื่อมอบแก่อำเภอเมืองระยองสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมอนุรักษ์วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน 300,000 บาท
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ addvariety
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองสำหรับดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ว่าการอำเภอบ้านฉางสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565