ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น “ประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2567” โดยนำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเผาข้าวหลามกับชุมชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง จัดโครงการ Thanks press event ประจำปี 2567 นำสื่อมวลชนจังหวัดระยองกว่า 70 คน เปิดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดงานด้านสื่อมวลชน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 10.45 kWp ติดตั้ง ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ผลิตไฟฟ้าใช้ในการดำเนินงานทัณฑสถานฯ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 30.25 kWp แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2567 ในธีม “ตะลุยฝันวันเด็ก กับ กลุ่ม ปตท. ครั้งที่ 20” ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
15 ปี กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดโครงการ PTT Group Rayong Thank you Party & Happy New Year 2024
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย คุณวิเชียร อาจองค์ หัวหน้าคณะทำงานสานสัมพันธ์ ระดับจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน จำนวน 189 ทุน รวมมูลค่ากว่า 3,100,000 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคี วัดภูดรนิ่มเสนาะ จังหวัดระยอง ประจำปี 2566