สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและหน้ากากผ้ารวม 2,500 ชิ้น มูลค่า 61,450 บาท ให้กับ 4 เทศบาล
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. ขอประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดประจำปี 2564
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองมอบชุดตรวจ covid-19 แบบ Rapid Antigen Test จำนวน 500 ชุด และปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 250 ให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามและส่วนงานราชการจังหวัดระยอง
การศึกษา
มอบรางวัลประกวดบทกลอนในโครงการประกวดบทกลอนวันสุนทรภู่
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองมอบรถ ATV สนับสนุนโครงการ “เส้นทางป่าเบญจพรรณ แนวแอ็ดเวนเจอร์” ให้กับทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง จำนวน 2 คัน มูลค่า 86,000 บาท
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีทั้ง 4 เทศบาล