สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 จำนวน 20 วัด รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 4,812,037.50 บาท
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 จำนวน 20 วัด รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 4,812,037.50 บาท
ด้านสานสัมพันธ์
“ทีมชุมชนบ้านบน จ.ระยอง” คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 39
สังคม เศรษฐกิจ
GC ผนึกพลังกลุ่ม ปตท. ร่วมผลิตทุ่นลอยน้ำทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งแรกในไทย
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนการจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้แล้ว
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยองสนับสนุนการก่อสร้างและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก เทศบาลเมืองบ้านฉาง
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉางจำนวน 307 ทุน เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและกลุ่มประมงในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบงบประมาณสนับสนุน 9 โรงพยาบาลภายใต้โครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19