สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมตอบแบบสอบถามการดำเนินงานเพื่อสังคมของ กลุ่ม ปตท. และ ให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนางาน พร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัลพรีเมี่ยมสุดเก๋ รวม 43 รางวัล ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนนนนน
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม “โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2564
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2564 วัดกระเฉท จังหวัดระยอง
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2564 วัดมาบชลูด จังหวัดระยอง
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบเงินสนับสนุนจัดสร้างโรงพยาบาลสนามให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองเคียงข้างชุมชนโดยร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับวัดในชุมชน จ.ระยอง
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาบุตรหลานชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2564
สุขภาพ
กลุ่มปตท. จังหวัดระยอง มอบสนับสนุนแอลกอฮอล์ จำนวน 170 ขวด ให้กับ ชมรมสื่อมวลชนภูมิภาค
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โครงการลมหายใจเดียวกัน สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ covid-19 แบบ Rapid Antigen Test Kit และจัดทำชุด PTT Group Care Box สำหรับผู้ป่วยสีเขียว