สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ ภาคเครือข่าย และ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และ ประชาชนโดยรอบ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมมอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี จ.ระยอง
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีเปิดการแข่งขันโครงการฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “สงกรานต์ สดใส สุขใจ ไปกับ กลุ่ม ปตท. ปี 2566”
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลบ้านฉาง 170 ทุน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน จังหวัดระยอง และ เครือข่ายภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมสื่อมวลชน ปี 2565 เพื่อพัฒนาทักษะด้านออนไลน์แก่สื่อมวลชนจังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมสืบสาน และ ทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 จำนวน 20 วัด รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 2,050,000 บาท
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธานและคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีปิดการแข่งขันโครงการฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา