ด้านสานสัมพันธ์
ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบเงินจำนวน 40,000 บาท ให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำหรับเป็นทุนการศึกษาบุตรหลานบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบชุด PTT Care Box จำนวน 150 ชุด ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดะยอง ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนชุดตรวจ covid-19 ชนิด ATK มอบให้สำนักงานการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบงบประมาณสนับสนุนในงานรวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 19
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ TV Online & Live ระยองลองยัง แชนแนล
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม “Virtual Run For Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 6” ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ปีที่ 19” ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ