สุขภาพ
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธานและคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีเปิดการแข่งขันโครงการฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สุขภาพ
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมอนุรักษ์วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน 300,000 บาท
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จับมือ จังหวัดระยอง ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Smart Rider ภายใต้โครงการ “ขับดี..มีสุข”
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ addvariety
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ส่งมอบเส้นทางเดิน-วิ่งและระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ากว่า 2,700,000 บาท ให้เป็นทรัพย์สินในการดูแลบำรุงรักษาของวัดกรอกยายชา และชุมชน มุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด