สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2564 วัดกระเฉท จังหวัดระยอง
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2564 วัดมาบชลูด จังหวัดระยอง
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองเคียงข้างชุมชนโดยร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับวัดในชุมชน จ.ระยอง
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองมอบรถ ATV สนับสนุนโครงการ “เส้นทางป่าเบญจพรรณ แนวแอ็ดเวนเจอร์” ให้กับทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง จำนวน 2 คัน มูลค่า 86,000 บาท
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีทั้ง 4 เทศบาล
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบเสื้อ อสม.
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. มอบเครื่องดื่ม amazon บุคลากรทางการแพทย์
การศึกษา
มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน กลุ่ม ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. มอบสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ covid19