สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบเสื้อ อสม.
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. มอบเครื่องดื่ม amazon บุคลากรทางการแพทย์
การศึกษา
มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน กลุ่ม ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. มอบสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ covid19
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมถวายบริขารและมอบงบประมาณสนับสนุน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่ 2”
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ไทย ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรม “ปั่นราย็อง ท่องริมเล”
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ