สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. คุณวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่มปตท. จังหวัดระยอง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. ระยอง จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชนระยอง มุ่งสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่แข็งแกร่ง
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบ 170 ทุนการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ลดผลกระทบผู้ปกครองขาดรายได้จากเหตุโควิด-19
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อำเภอบ้านฉาง”
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 จำนวน 20 วัด รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 4,812,037.50 บาท
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 จำนวน 20 วัด รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 4,812,037.50 บาท
ด้านสานสัมพันธ์
“ทีมชุมชนบ้านบน จ.ระยอง” คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 39
สังคม เศรษฐกิจ
GC ผนึกพลังกลุ่ม ปตท. ร่วมผลิตทุ่นลอยน้ำทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งแรกในไทย