สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. มอบสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ covid19
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมถวายบริขารและมอบงบประมาณสนับสนุน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่ 2”
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ไทย ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรม “ปั่นราย็อง ท่องริมเล”
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. คุณวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่มปตท. จังหวัดระยอง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. ระยอง จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชนระยอง มุ่งสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่แข็งแกร่ง
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบ 170 ทุนการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ลดผลกระทบผู้ปกครองขาดรายได้จากเหตุโควิด-19