สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยองสนับสนุนการก่อสร้างและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก เทศบาลเมืองบ้านฉาง
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉางจำนวน 307 ทุน เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและกลุ่มประมงในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบงบประมาณสนับสนุน 9 โรงพยาบาลภายใต้โครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพชุมชน สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด (แห่งใหม่)มูลค่ารวม 8,536,000 บาท
ด้านสานสัมพันธ์
34 ชุมชนนำทัพเปิดฤดูกาลแข่งขัน “ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 18